Mimořádná členská schůze BD Dubrovník 22.11.2018

25.11.2018 11:58

 

Bytové družstvo Dubrovník, Praha 5 Dubrovnická 1059/1

                                                                        ZÁPIS

                                               z jednání mimořádné členské schůze BD,

                                                    konané dne 22.11.2018 v 19.- hod.

                                 PROGRAM  JEDNÁNÍ

1.                Zahájení a předložení programu mimořádné členské schůze.

                               Členská schůze byla usnášení schopná – zúčastnilo se 26 členů  BD z 31  mocí.

2.                Projednání návrhu změny způsobu  ovládání vstupu do domu podle přednesených návrhů panem Kryšpínem

3.                Diskuze  k návrhu změny                                                                           

4.                Hlasování o způsobu ovládání vstupu do domu                         

5.                Výsledek hlasování : ZACHOVAT SOUČASNÝ STAV                          

6.                Informace o opravách a údržbě domu v roce 2018 a výhled  oprav do dalších let                                

7.                Schválení usnesení členské schůze                                                       

8.                Závěr                                                                                            

 

            V Praze, dne 22.11.2018                                                    Představenstvo BD Dubrovník                        

                                USNESENÍ

z jednání mimořádné členské schůze BD Dubrovník, ze dne 22.11.2018

1.        MIMOŘÁDNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE SCHVALUJE:

·              rozhodnutí mimořádné členské schůze BD Dubrovník ze dne 22.11.2018, o způsobu ovládání vstupních dveří
                 Hlasováním bylo rozhodnuto:

                                          ZACHOVAT SOUČASNÝ STAV

                             členská schůze byla usnášení schopná. Z 31 členů BD  se zúčastnilo  celkem 26 členů      

                           2.        ČLENSKÁ SCHŮZE BERE NA VĚDOMÍ:

·                        Informaci o opravách v objektu v letošním roce s výhledem oprav do dalších let

                  3.       USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO  26  ČLENY BD

 

                         V Praze, dne 22.11.2018                                                     Představenstvo BD Dubrovník