Odsouhlasení účetní uzávěrky 2020 informace č.1

09.11.2020 09:42

INFO         Informace   č.1 PRO ČLENY  bd DUBROVNÍK

VZHLEDEM K PANDEMII KORONA VIRU NEMŮŽE BÝT K ODSOUHLASENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY ROKU 2019 SVOLÁNA ČLENSKÁ SCHŮZE.

ODSOUHLASENÍ HOSPODAŘENÍ ROKU 2019 SE PROVEDE PÍSEMNĚ, formou PER ROLLAM.

všichni členové BD obdrží v nejbljžší době do poštovních schránek  k odsouhlasení výsledky hospodaření bd za rok 2019.

v této informaci č.2 budou uvedeny potřebné údaje a postup k odsouhlasení účetní uzávěrky.

 

                                                 Představenstvo BD Dubrovník

                                                                  15.9.2020