VOLBY BD DUBROVNíK 2021/a

18.04.2021 16:51

    Bytové družstvo Dubrovník, Praha 5, Dubrovnická 1059/1

VOLBY ORGÁNŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBROVNÍK KONANÉ DNE 5.3.2021

  ZÁPIS

Volby do orgánů BD byly s ohledem na trvající nouzový stav uskutečněny v souladu se zák.č.191/2020sb. korespondenční formou (per rollam).

Dle stanov BD bylo třeba nadpoloviční většiny odevzdaných hlasů k rozhodnutí o novém složení členů Představenstva BD a Kontrolní komise BD, aby volba byla platná.

Voleb provedených písemnou formou se zúčastnilo celkem 24 členů BD, t.j. 77%  z celkového počtu 31 členů BD. Volil pouze člen bytového družstva.

Po volbách Představenstvo BD poděkovalo všem členům BD, kteří odevzdali své návrhy k volbám.

Průběh voleb organizovala Volební komise BD ve složení Alena Vysoká, Pavel Hájek Jana Kuklová. 

Tato komise  závěrem  vyhlásila výsledky (viz zprávu Volební komise).

 

Do Představenstva BD byli zvoleni:

Macho Jana Bc (počtem hlasů 18),   Kryšpín Jan (počtem hlasů 24),    Hrdina Petr (počtem hlasů 23)

Předsedu Představenstva BD si zvolíli členové tohoto orgánu. Nově zvolené představenstvo zůstává i po volbách ve svých funkcích.

Rozdělení funkcí:    Jana Macho Bc      předseda

                               Jan Kyšpín             místopředseda

                               Petr Hrdina             člen

 

Do Kontrolní komise BD byli zvoleni:

Schwarz Petr (počtem hlasů 21),      Hündl Vojtěch (počtem hlasů 21),      Kuklová Jana(počtem hlasů 21).

Předsedou Kontrolní komise BD si  členové zvolii Petra Schwarze .

 

V Praze dne 5.3.2021                                                        Představenstvo BD Dubrovník