Zápis členské schůze BD Dubrovník ze dne 24.5.2022

01.06.2022 07:23

Zápis z jednání členské schůze bytového družstva.

Schůzi zahájila za představenstvo předsedkyně BD Bc.Jana Macho podle programu.

Zúčastnilo se z 31 členů BD 20 členů a 1 plná moc. Schůze byla usnášení schopná..

Orgány schůze: Představenstvo, kontrolní komise a zvolená návrhová komise pro usnesení z jednání.

Zprávu o hospodaření BD za rok 2021 přednesla předsedkyně BD 

Účetní uzávěrku hospodaření za rok 2021 s užitím zisku odsouhlasila členská schůze všemi přítomnými členy,.

stejně jako výhled nákladů na rok 2022.

Souhlasné stanovisko k hospodaření podala i Kontrolní komise.

Zprávu o činnosti představenstva za minulé období podal Petr Hrdina

Zprávu o opravách a údržbě domu podal Jan Kryšpín 

Po diskuzi bylo schváleno usnesení a schůze byla ukončena.

Představenstvo BD.